Företag

Klimatkompensation är mer aktuellt än någonsin och fler och fler företag ställer upp klimat och utsläppsmål. Även om företag har tydliga utsläppsmål och anpassar sin verksamhet, så är det väldigt svårt att lyckas uppnå en klimatneutral verksamhet . Även om det skulle vara möjligt skulle det ta längre tid än vad klimatet tål. De flesta företag är beroende av att resa, importera och exportera varor från och till andra länder och just därför blir det väldigt svårt att nå utsläppsmålen. Genom att erbjuda klimatkompensation, kan vi hjälpa företag att nå sina utsläppsmål på ett enkelt och tidseffektivt sätt. 

Kontakta oss eller boka ett möte med oss: