Frågor och svar

Varför ska man klimatkompensera?

När du klimatkompenserar betalar du för att motsvarande mängd koldioxid du bidragit till, ska minska någon annanstans i världen. Genom att klimatkompensera kan vi tillsammans minska vårt totala ekologiska fotavtryck. För att göra detta möjligt samarbetar vi med Climate Invest som är ett svenskt bolag som utför klimat kompenseringen tillsammans med oss. 

Hur vet man att klimatkompenseringen sker?

Alla kunder som klimatkompenserar genom oss får ett certifikat med koordinater som bevisar att klimatkompenseringen har genomförts. Dessutom erbjuds alla kunder som klimatkompenserar genom oss löpande uppföljningar från de olika projekten som de varit med och bidraget till. 

Om jag har några frågor eller funderingar, hur gör jag då?

Alla är välkomna att kontakta oss via vår mejl, på hemsidan eller på sociala medier om man har frågor och funderingar! Klicka in på "kontakta oss" för mer information!