Privatpersoner

Vi är många som vill fortsätta resa och röra oss fritt runt om i världen, men om vi fortsätter att konsumera och resa i den grad vi gör idag är våra resurser snart slut. Behovet att röra sig fritt i världen ökar hela tiden i takt med den tekniska utvecklingen, men vi förbrukar också våra resurser mer och mer. Även fast man skulle vilja ändra sin livsstil är det svårt att ändra så att man blir helt klimatneutral. Därför kan du genom att klimatkompensera med oss se till att bli klimatneutral.

Hur vill du klimatkompensera?