Vår samarbetspartner

Vi på LetsGoZero UF använder Climate Invest som vår klimatpartner. Climate Invest är ett svenskt bolag, som brinner för att skapa en grönare framtid. Climate Invest hjälper både företag och privatpersoner att minska sin påverkan på klimatet, genom att driva och stötta ett antal utsläppsreducerande projekt. När man klimatkompenserar genom oss är det ClimateInvest som utför projekten.

Vill du veta mer om vår fantastiska samarbetspartner? Besök Climate Invest på www.climateinvest.se 

Climate Invest´s olika klimatkompenserings projekt:

Globala projekt

Climate Invest tror starkt på att inte bara driva lokala projekt här i Sverige, utan även hjälpa till i utsatta regioner där små investeringar kan göra stor skillnad. Både för levnads- förhållanden för människorna i dessa regioner och för att reducera utsläppen. En av de åtgärder som Climate Invest tror på mest är solcellsprojekt i varma länder där olja och andra fossila bränslen idag används i stor utsträckning. Med avstamp i detta stöttar Climate Invest för kunders räkning ett antal solcellsprojekt, samt en rad andra globala projekt som bidrar till att uppnå minskade utsläpp världen över.

Biokol

Utanför Väderstad på Östgötaslätten ligger Climate Invests produktionsanläggning för biokol. På produktionsanläggningen samlas biomassa från till exempel röjningar, stormfällen och trädbeskärning, in och omvandlas till biokol. Genom att omvandla biomassa till biokol stannar kolet kvar och avgår inte tillbaka till atmosfären som CO2. Det är det som kallas att kolsänka. I anslutning till produktionsanläggningen odlar även Climate Invest mat i biokolet.   

Plantering av träd

Genom att plantera ut träd i skogsmark som inte är lönsam att bedriva skogsbruk på, ökar vi den biologiska mångfalden och artrikedomen. Förutom detta låter man träden binda CO2 och hindrar det från att släppas ut i atmosfären. Där varje träd planteras gräver Climate Invest ner 0,5 liter biokol, där trädets rötter kan dra nytta av att biokolet håller fukt och näring. För att skogen också ska komma att bli nyttig för många olika arter kommer Climate Invest även prova att blanda in t.ex. äppelträd och nötträd i bestånden.