Vad är klimatkompensering?

Genom klimatkompensation betalar man för att motsvarande mängd utsläpp man bidragit till ska minska någon annanstans i världen. På så sätt kan man finansiera sin verksamhet och samtidigt bidra till en hållbar utveckling. Idag är vi beroende av att exportera och importera varor från och till andra länder och just därför är det svårt att vara klimatneutrala, även fast man kanske strävar efter det. Genom att klimatkompensera jobbar vi tillsammans för en framtid!

Att klimatkompensera betyder däremot inte att dina egna utsläpp minskar. Därför är det viktigt att se på klimatkompensation som ett komplement till andra åtgärder, inte som ett sätt att köpa sig fri genom. Vi tycker det är viktigt att poängtera att klimatkompensering inte är ett sätt att köpa sig fri från det gemensamma ansvaret vi globalt har.