Vår vision

Just nu står vi inför en enorm klimatutmaning och därför jobbar vi ständigt för att LetsGoZero UF ska utvecklas och vara hållbart socialt, miljövänligt och ur ett ekonomiskt perspektiv samt bidra till att göra skillnad i vårt samhälle. Klimatkompensering är idag det mest effektiva sättet att ta ansvar för sin klimatpåverkan, och vi strävar efter att göra det så enkelt som möjligt, för så många som möjligt att vara med och bidra till ett bättre klimat. 

Klimatkompensering bidrar till en minskning av mängden koldioxid men det innebär däremot inte att ens egna utsläpp minskar. Därför är vi noga med att poängtera att det är viktigt att se klimatkompensering som ett komplement till andra åtgärder och inte som ett sätt att köpa sig fri från vårt gemensamma ansvar. Vår vision är inte bara att minska koldioxidutsläppen i världen, genom klimatkompensering, utan vi strävar även efter att influera människor till att ändra sina levnadsvanor för att gynna klimatet. Kunskapsspridningen är en viktig del av vår verksamhet och något som vi anser är minst lika viktigt som att minska koldioxidutsläppen. Vi arbetar även ständigt med att informera människor om konsekvenserna av den ökade koldioxidhalten, på så sätt kan vi tillsammans ta ett steg mot en hållbar utveckling genom att ändra på våra vanor och livsstilar, innan det är för sent. 

Vi ser ljust på framtiden för vårt företag och klimatkompenseringens möjligheter att göra skillnad. Tillsammans med Climate Invest delar vi visionen att bidra till en bättre framtid. Bästa tillfället att göra skillnad var för 20 år sen, näst bästa tillfället är idag. Så gör skillnad på riktigt, gör det med oss!