Prenumeration

Välj nedan vilken klimatperson som du förknippar dig med!  Nedan kan du se vilka olika prenumerations alternativ vi erbjuder. 

Klimatvännen (ca 5 ton CO2-ekvivalenter per år)

Från 65 kr/mån

Den klimatmedvetna (ca 7 ton CO2-ekvivalenter per år 

Från 90 kr/mån

Medelsvensken (ca 11 ton CO2-ekvivalenter per år)

Från 140 kr/mån

Den konsumerande (ca 15 ton CO2-ekvivalenter per år)

 Från 200 kr/mån

Den resande (ca 30 ton CO2-ekvivalenter per år)

Från 400 kr/mån

Välj nedan vilken person som passar dig bäst, vill du veta mer om de olika erbjudna och vilken som passar dig och din livsstil bäst så klicka på produkten. 

Engångsköp

Välj själv vad du vill klimatkompensera för och till vilken mängd.